0172 - 58 30 50 Contact Offerte Voorbeelden

Investeren in een klimaatbestendig Nederland en uw tuin?

Blog - Rien van der Spek - December 2018

‘Nederland wordt klaargestoomd voor veranderend klimaat’, is de kop van een nieuwsbericht 20 november van de Rijksoverheid. Hierin staat te lezen dat de komende jaren 600 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptie. Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tekende 20 november hiervoor samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Eerder onderzoek van Deltares toonde aan dat als er geen maatregelen genomen worden, de schade door extreme regenval en langdurige droogte in steden tot 2050 kan oplopen naar circa 71 miljard euro.

Straten, tuinen en leefomgeving aanpassen voor klimaatverandering

Minister van Nieuwenhuizen: “Dit is echt een aan-de-slag-akkoord. Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.” Wij als hoveniersbedrijf zijn hier ook bewust mee bezig. Zo leggen wij wadi’s aan en passen wij waterdoorlatende verharding toe.

Subsidie voor klimaatbestendige investeringen

Er zijn regio’s waar al subsidie beschikbaar is voor klimaatbestendige investeringen. Wij kunnen u helpen bij de subsidieaanvraag en deze projecten voor u uitvoeren. Er zijn een aantal waterschappen die subsidie geven voor het aanleggen van bijvoorbeeld groene daken of natuurlijke oevers. Ook gemeenten kennen vaak een stimuleringsregeling in de vorm van subsidies of voordelige duurzaamheidsleningen om klimaatbestendige investeringen aan te moedigen. 

Rien van der Spek

Stel uw vraag aan M. van der Spek GROEP

Aanhef *

Direct contact

M. van der Spek in Benthuizen

U bent altijd welkom voor een persoonlijke kennismaking in onze showroom en -tuin in Benthuizen. Wij kunnen u natuurlijk ook bezoeken op locatie.

0172 - 58 30 50 maak een afspraak

Wij staan garant voor ons werk:

Allround vakmanschap in de buitenruimte.
0172 - 58 30 50 contact