0172 - 58 30 50 Contact Offerte Voorbeelden

Ontvang subsidie voor het opvangen van regenwater

M. van der Spek helpt en adviseert

Particuliere huis- en tuineigenaren, bedrijven en organisaties in de regio Delfland met projecten – groot en klein – die regenwater opvangen en vasthouden komen in aanmerking om deze projecten tot wel 25 procent te subsidiëren door het Hoogheemraadschap van Delfland. M. van der Spek helpt u bij de subsidieaanvraag en voert deze projecten voor u uit.

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. Het Waterschap wil door middel van de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie meebetalen aan maatregelen die water vasthouden. Denk bijvoorbeeld aan groenblauwe schoolpleinen met opvang van water, het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool zodat het infiltreert in de grond of neem samen met alle buurtbewoners een groenblauw dak op de schuur. Wie daaraan wil bijdragen met zijn of haar tuin, terrein, dak of straat, kan hiervoor een bijdrage – tot 25 procent - aanvragen uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland. Deze regeling loopt tot 31 december 2019. Voor 2018 heeft het waterschap totaal 300.000 euro hiervoor beschikbaar. M. van der Spek heeft tal van ideeën en voorbeelden om u op weg te helpen en voert het project graag voor u uit. Hieronder staan een paar toepassingen voor wateropvang en -afvoer, zoals van een grote wadi die wij hebben aangelegd en waterdoorlatende verharding die wij toepassen. Ook helpen wij u met de subsidieaanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorwaarden

Voor u een aanvraag indient, let op de volgende voorwaarden: de aanvraag dient ten minste vier weken voor de start van het project te worden ingediend en wordt uitgevoerd binnen het gebied van Delfland. Het gebied loopt grofweg van Den Haag tot Vlaardingen en van Hoek van Holland tot een deel van Zoetermeer. Klik hier voor het kaartje met een overzicht van het gebied Delfland. U bent tevens in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten. Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid. Het project behoort niet tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager. Overheidspartijen zijn uitgesloten van de regeling. Kijk hier voor meer informatie. 

Stel uw vraag aan M. van der Spek GROEP

Aanhef *

Direct contact

M. van der Spek in Benthuizen

U bent altijd welkom voor een persoonlijke kennismaking in onze showroom en -tuin in Benthuizen. Wij kunnen u natuurlijk ook bezoeken op locatie.

0172 - 58 30 50 maak een afspraak

Wij staan garant voor ons werk:

Allround vakmanschap in de buitenruimte.
0172 - 58 30 50 contact