0172 - 58 30 50 Contact Offerte Voorbeelden

Japanse duizendknoop lastig te bestrijden

De plant overwoekert andere planten

Oktober 2017

De Japanse duizendknoop verspreidt zich al enkele jaren razendsnel in Nederland. De plant komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en is door de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) vermeld als een van de honderd meest invasieve soorten ter wereld. Hij wordt inmiddels veelvuldig waargenomen in wegbermen, langs slootkanten, in plantsoenen en in particuliere tuinen. M. van der Spek HOVENIERS heeft ervaring met het gebruik van meerdere bestrijdingsmethoden: maaien, afgraven, afdekken en met glyfosaat behandelen. Afhankelijk van de locatie zal bekeken dienen te worden welke methode het meest passend is. In de gemeente Alphen aan den Rijn komt de plant op meerdere plekken voor en M. van der Spek voert hier de bestrijding op uit met een aantal genoemde methoden.

'Japanse duizendknoop is een van de honderd meest invasieve soorten ter wereld'

Zodra de plant zich ergens heeft gevestigd is deze heel moeilijk weg te krijgen. De plant tast infrastructuur en funderingen aan omdat zijn wortels en stengels hier doorheen groeien. De Japanse duizendknoop overwoekert moeiteloos andere planten. Het probleem bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop is dat kleine deeltjes van de plant die achter blijven in de bodem, opnieuw kunnen uitgroeien tot volwassen planten en zo verder kunnen woekeren. De plant met wortel en al eruit trekken is heel lastig omdat de wortels tot wel drie meter kunnen uitlopen. Het kleinste stukje wortel, stengel of maaisel dat achterblijft, kan weer uitgroeien tot een complete plant.

Bestrijdingsmethoden

Er worden verschillende bestrijdingsmethoden toegepast met wisselend succes. Japanse duizendknoop is één van de uitzonderingen waarvoor nog glyfosaat als chemisch bestrijdingsmiddel mag worden ingezet door professionals. Echter vraagt dit om meerdere behandelingen en sterven niet alle planten af. Er lopen proeven met het injecteren van de plant met glyfosaat in Amersfoort. Hiervoor is ontheffing aangevraagd, omdat injecteren niet de voorgeschreven toepassing van dit middel is. Echter de resultaten van de eerste proeven zijn positief en wellicht kunnen in de toekomst ook andere groenvoorzieners deze methode gaan toepassen.

Afdekken lijkt ook succesvol, maar er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Het materiaal moet stevig genoeg zijn, zodat de scherpe scheuten van de plant er niet doorheen kunnen prikken. Er mag geen kiertje overblijven. De plek dient tot veertig centimeter te worden afgegraven of het doek dient met veertig centimeter grond te worde afgedekt. Door de lange worteluitlopers dient het doek minimaal vier meter buiten de randen van de populatie te worden gelegd of helemaal tot het grondwater te worden aangebracht. In de omgeving dienen geen obstakels zoals bomen en palen te staan, aangezien het doek helemaal afgesloten moet worden. Daarom is niet iedere locatie waar de plant groeit, geschikt voor deze methode. Maaien en begrazing zijn het minst effectief. Hoewel de plant eetbaar is voor schapen, geiten, runderen en paarden, laten de dieren deze plant links liggen tenzij er weinig anders te eten is.

Grond- en plantresten

Afgegraven grond waar Japanse duizendknoop stond en waar restanten van wortels en blad in zit, kan niet afgevoerd worden naar reguliere composthopen. De grond moet verbrand worden om de plantresten volledig te doden en verdere verspreiding te voorkomen. Professionele composteerbedrijven zijn zodanig ingericht dat zij met de juiste middelen de grond kunnen behandelen zodat de kiemkracht verdwijnt. Ook plantrestanten na maaien dienen op speciale wijze te worden afgevoerd. De Japanse duizendknoop verwerken via de ‘kleine kringloop’ of via thuis- en buurtcomposteren is dan ook zeer onwenselijk. Wie thuis last heeft van de plant, kan deze het beste in de container met restafval gooien en niet in de gft-container.

Kosten van de juiste bestrijding

Bestrijding is door de intensieve manier van handelen en de speciale afvoer van grond en plantmateriaal in relatie tot andere onkruidbestrijding relatief kostbaar. Bedrijven en gemeenten die ook hinder ondervinden van de Japanse duizendknoop, kunnen bij ons informeren naar de mogelijkheden. Neem dan vooral contact met ons op: 0172-583050 of stuur een e-mail: info@mvdspek.nl.

Offerte aanvragen Maak een afspraak

Stel jouw vraag aan M. van der Spek GROEP

Soort aanvraag *
Aanhef *

Direct contact

M. van der Spek in Benthuizen

Je bent altijd welkom voor een persoonlijke kennismaking in onze showroom en -tuin in Benthuizen. Wij kunnen je natuurlijk ook bezoeken op locatie.

0172 - 58 30 50 maak een afspraak

Voorzorgsmaatregelen corona

M. van der Spek GROEP hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.

Meer informatie

Wij staan garant voor ons werk:

Allround vakmanschap in de buitenruimte.
0172 - 58 30 50 contact