0172 - 58 30 50 Contact Offerte Voorbeelden

Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland

Flora en fauna inspectie

Januari 2018

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk. Daarom is dit dan ook vastgelegd in de wetgeving in Nederland.

Rekening houden met aanwezige natuur

Wij werken in de buitenruimte en houden rekening met de aanwezige natuur. Bij de aanleg en onderhoud van groenprojecten zijn we - volgens de Wet Natuurbescherming - verplicht rekening te houden met aanwezige flora en fauna en mogen wij geen beschermde soorten in gevaar brengen. Onze speciaal opgeleide mensen voeren daarom vooraf controles uit en brengen voorzieningen aan of passen maatregelen toe om deze soorten te behouden. Bijna al onze medewerkers, van hovenier tot machinist, zijn minimaal gecertificeerd voor Zorgvuldig handelen flora fauna wet niveau 1.

Inspectie beschermde flora en fauna

Opdrachtgevers zijn verplicht voor de uitvoer van een project ons te informeren over de daar aanwezige beschermde flora en fauna soorten, maar vaak ontbreekt die informatie nog. Dan kunnen ze gebruik maken van onze eigen of ingehuurde specialisten die gecertificeerd zijn om een veldinspectie te doen en de aanwezige beschermde flora en fauna in kaart te brengen.

Gedragscode Flora en Fauna Wet

Diverse organisaties hebben een gedragscode waarin beschreven is hoe schade aan beschermde dieren en planten zoveel mogelijk voorkomen kan worden bij het uitvoeren van activiteiten. Deze gedragscodes moeten ministerieel goedgekeurd zijn. Wij werken volgens de Gedragscode Flora en Fauna Wet (van Stadswerk en branchevereniging VHG). Deze gedragscode beschrijft hoe de aanwezige flora en fauna dient te worden geregistreerd en hoe daar vervolgens de werkwijze op aangepast moet worden. Naar aanleiding van de gehouden inspectie kunnen, indien nodig, vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming geldt sinds 1 januari 2017 en deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en bevat ook Europese richtlijnen.

Direct contact

U bent altijd welkom voor een persoonlijke kennismaking in onze showroom en -tuin in Benthuizen. Wij kunnen u natuurlijk ook bezoeken op locatie. 

0172 - 58 30 50 maak een afspraak

Stel uw vraag aan M. van der Spek GROEP

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk:

Allround vakmanschap in de buitenruimte.
0172 - 58 30 50 contact