0172 - 58 30 50 Contact Offerte Voorbeelden

“Wij zijn sterk in maatwerk”

Stefan van der Spek is projectleider groenvoorziening

M. van der Spek Groenvoorziening doet het groenonderhoud voor bedrijven en instellingen, maar ook voor verschillende gemeenten. Dit gaat net even anders dan bij de klanten waar gewerkt wordt met onderhoudscontracten. Veel gemeenten beheren het openbaar groen met een bestek. Groenbedrijven kunnen zich hiervoor inschrijven. Op basis van prijs wordt dan een opdrachtnemer aangewezen. Een bestek loopt een aantal jaren. Daarna kan opnieuw worden ingeschreven.

Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief materialen en uitvoeringsvoorwaarden. In de gemeentebestekken worden vaak ook duurzaamheid en de inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt meegenomen. Dit bepaald dan een deel van de prijs. Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen, die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). In dit geval de gemeente en  het bedrijf dat het openbaar groen beheert. 

Beeldbestek

In de groenvoorziening voor gemeenten komen verschillende soorten bestekken voor. Stefan legt uit: “Met een beeldbestek zorgen wij ervoor dat alles wordt bijgehouden op een bepaald niveau. Van gevel tot gevel, dus alles wat zich daar tussen bevindt, houden wij bij: onkruid bestrijden, zwerfvuil verwijderen, snoeien, grasmaaien, bladblazen en dergelijke. Alleen het asfalt en de lantaarnpalen vallen hier niet onder. Dan is er nog frequentiebestek. Hierin staat omschreven hoe vaak we bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren, bijvoorbeeld hoeveel keer er gemaaid wordt. Zulke bestekken komen steeds minder voor, want die zijn toch wel achterhaald.” Dan zijn er nog de OMOPbestekken: Overeenkomst Met Open Posten. Dit zijn deelopdrachten. “En we werken met raamcontracten voor calamiteiten.” Zo heeft Van der Spek een aparte afspraak om voor een waterschap het groenafval op te halen. “Wij zijn sterk in maatwerk.”

Boomverzorging

Gemiddeld genomen heeft Stefan jaarlijks 4 gemeenten in zijn beheer. Meestal gaat het dan om het beheer van het openbaar groen in een deel van de gemeente of bepaalde soort werkzaamheden, zoals de boomverzorging. “Wat betreft de boomverzorging zijn wij uitgebreid inzetbaar. We hebben de gekwalificeerde mensen en machines in huis voor het rooien of snoeien van 1 boom tot wel 100 bomen.” Met de beschikking over eigen materieel, zoals versnipperaars, frezen, hoogwerkers en kranen, wordt elk boomproject snel, veilig en adequaat uitgevoerd. Desgewenst verzorgt M. van der Spek ook de kapvergunning en voeren zij de VTA-controle voor de boomveiligheid uit. Veel van het gekapte hout wordt op eigen terrein hergebruikt. Het snoeiafval wordt gecomposteerd, de takken versnipperd en het hout gebruikt in de houtkachel die een groot deel van de gebouwen van het bedrijf verwarmt. Voor BOOMstijl worden de mooiste stammen gebruikt om weer duurzame gebruiksartikelen van te maken.

Gladheidsbestrijding

Als het in de winter vriest en glad wordt of als het gaat sneeuwen, wordt man en macht ingezet om wegen, bedrijfsterreinen en stations begaanbaar te maken en te houden. Vaak ligt het andere werk dan deels stil en komt zo capaciteit vrij om gladheidsbestrijding uit te voeren. “Wij zijn hier uitgebreid op ingesteld”, vertelt Stefan. M. van der Spek beschikt over sneeuwschuivers, strooiwagens, sneeuwblazers, borstelmachines en rolbezems. Iedereen kan de hulp inroepen: particulieren, bedrijven en gemeenten. De gladheids bestrijding kan meegenomen zijn in het onderhouds contract, maar er kan ook een aparte overeenkomst voor gemaakt zijn. “Ook werken  wij op afroep en er zijn afspraken met bedrijven om naar eigen inzicht de gladheidsbestrijding  te doen. Wij geven altijd invulling aan de eisen en wensen van de klant. Desgewenst helpen we ook bij het opstellen van een gladheidsbestrijdingplan.”

Bestel hier jouw Jubileummagazine 40 jaar M. van der Spek

Aanhef *

Magazine

Ter gelegenheid van ons jubileum willen wij met dit magazine jou kennis laten maken met ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten. Je krijgt een kijkje in de keuken van M. van der Spek. Wij hopen dat je het magazine met veel plezier leest en dat wij je in de toekomst van dienst mogen zijn en blijven.

Voorzorgsmaatregelen corona

M. van der Spek GROEP hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.

Meer informatie

Wij staan garant voor ons werk:

Allround vakmanschap in de buitenruimte.
0172 - 58 30 50 contact